Οργανόγραμμα

Δείτε επίσης

Εταιρικό Προφίλ

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training)....

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό εταιρίας

Τεχνολογική υπεροχή, υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και ακαδημαϊκές γνώσεις. Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Epsilon Net, προσδιορίζεται στο Καταστατικό της, τόσο κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού της σκοπού όσο και ως προς την διάθρωση των βασικών αρμοδιοτήτων της, ενεργώντας σύμφωνα...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σημείωμα Εισαγωγής στην Ε.Α.

Συνοπτικό κείμενο για το Πληροφοριακό Σημείωμα


Διαβάστε περισσότερα