Epsilon Net

Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 67569 / 62 / Β / 09 / 0003)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 – Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση διάθεσης κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2012.
  3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες.
  5. Παροχή ειδικής άδειας για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
  6. Εγκρίσεις συμβάσεων.
  7. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Άλλα θέματα - ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 – Ταχυδρομικός Κώδικας 543 52 (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε επίσης

Εντυπωσιακή ανταπόκριση στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ FORUM 2019 της Epsilon HR

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 28 και 30 Ιανουαρίου, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα, το 4ο Εργατικό Forum της Epsilon HR, μέλος του ομίλου εταιρειών Epsilon Net με εισηγητές τον...

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται το ΕΡΓΑΤΙΚΟ FORUM 2019 από την Epsilon HR

EdenredΤο ιδιαίτερα σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο Εργατικό FORUM θα διοργανώσει για 4η φορά η Epsilon HR, μέλος του ομίλου Epsilon Net

Διαβάστε περισσότερα

Η LiberoGroup εγκατέστησε το PYLON Commercial

Η LiberoGroup ιδρύθηκε το 1980 στην Ελλάδα και αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα εμπειρογνωμόνων με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, στους τομείς της ναυτιλίας και της βιομηχανίας. Η LiberoGroup λειτουργεί ως φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από τη Διεθνή Υπηρεσία...

Διαβάστε περισσότερα