Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ       

ΠΟΣΟΣΤΟ      

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ

4.718.781

84,449 %

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ       

868.939

15,551%

ΣΥΝΟΛΟ

5.587.720

100,000%

Δείτε επίσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Συνοπτικό κείμενο για το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογότυπο

Συνοπτικό κείμενο για το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα

Συνοπτικό κείμενο για το Οργανόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα