Αναλυτής Εφαρμογών - Αθήνα

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2015 αναζητά για το Τμήμα Παραγωγής στη Αθήνα: 

Αναλυτή Εφαρμογών CRM
(ΚΩΔ: ΑTH.CRM_ANLS15)

Απαραίτητα Προσόντα:
? Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο Πληροφορικής ή /και Οικονομικών
? Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάλυση εφαρμογών CRM
? Γνώσεις  Microsoft SQL Server
? Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
? Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης
? Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
? Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας


Παροχές :
Άριστο πακέτο αποδοχών 
Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας  εδώ. 


Τηλέφωνο Επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!