Στέλεχος Επιστημονικής Ομάδας Υποστήριξης (λογιστική και φορολογία εισοδήματος) - Θεσσαλονίκη

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2015 αναζητά στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Επιστημονικής Ομάδας Υποστήριξης

με εξειδίκευση στην λογιστική και την φορολογία εισοδήματος

(ΚΩΔ: TEAM_SUPP_16_03)

Αρμοδιότητες :

 • Απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής σε κλάδο Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε Υπεύθυνη θέση Λογιστηρίου/ Οικονομικού τμήματος στην τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας
 • Άριστες γνώσεις λογιστικής και φορολογίας εισοδήματος
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 

Επιθυμητά Προσόντα :

Γνώση των λογιστικών και φορολογικών εφαρμογών της Epsilon Net

 

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!