Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης - Θεσσαλονίκη

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2016 αναζητά στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης

(ΚΩΔ:TECH_SUPP_16_03)

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής σε κλάδο Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη
 • Άριστη γνώση :
 1. SQL Databases / troubleshooting
 2. T-SQL scripting
 3. Reporting Tools (Fast Report - Report Generator)
 4. SQL Compare tools (Red Gate)
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Επιθυμητά Προσόντα :

 • Γνώση των εφαρμογών Μισθοδοσίας της Epsilon Net

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!