Έμπειρο Στέλεχος ΙΤ - Θεσσαλονίκη

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2015 αναζητά για το Τμήμα IT στη Θεσσαλονίκη:

Έμπειρο Στέλεχος IT

(ΚΩΔ: IT_EXEC_SKG)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένο τμήμα ΙΤ σε μεγάλη εταιρία
 • Άριστη γνώση συστημάτων τεχνολογίας Microsoft
 • Καλή γνώση συστημάτων τηλεφωνίας CISCO
 • Διοικητικές ικανότητες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης των συστημάτων ΙΤ μεγάλης κλίμακας
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Παροχές :

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!