Προγραμματιστής εφαρμογών Mobile Devices - Αθήνα

Η εταιρίαEpsilonNetΑ.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ωςBestWorkplace2015αναζητά γιατο τμήμα Παραγωγήςστην Αθήνα:

Προγραμματιστή εφαρμογών Mobile Devices

(ΚΩΔ: MOBDEV_16_ATH)

Απαραίτητα Προσόντα :

 • ΠτυχίοΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη
 • Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για mobile συσκευές (Android, Apple iOS, Windows Phone)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

 • Παροχές :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας τμήματοςHR:2310 981700

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!