Σπυρίδων Αβδημιώτης

Ο κ. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Είναι υποδιευθυντής στο Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού του ΔιΠαΕ. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του, είναι η διαχείριση και η μεταφορά της γνώσης, ο σχεδιασμός λογισμικού μεταφοράς πληροφορίας σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, η εφαρμογή ιδιωτικών και δημοσίων ισοκατανεμημένων ομότιμων δικτύων (blockchains), όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε προορισμούς, καθώς και η εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής που αφορούν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη μέτρηση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Rebranding) της Έδεσσας και της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, η Ανάπτυξη της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης στην Κύπρο, αλλά και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού πλαισίου (ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό. Έχει, τέλος, συνεργαστεί με σημαντικό αριθμό, τόσο ελληνικών, όσο και ξένων πανεπιστημίων, ενώ έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων το επιστημονικό του έργο.

Δείτε επίσης

Παντελής Μάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν....

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας...

Διαβάστε περισσότερα