Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ο κ. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Είναι υποδιευθυντής στο Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού του ΔιΠαΕ. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η διαχείριση και μεταφορά άρρητης γνώσης στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ανάμεσα στις μελέτες που έχει εκπονήσει είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Rebranding) της Έδεσσας (2019) και της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (2019- 2020), η ανάπτυξη της στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης στην Κύπρο και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού πλαισίου (ΕΠΧΣΑΑ) για το τουρισμό. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων το επιστημονικό του έργο.

Δείτε επίσης

Χρηματικές Διανομές

Χρηματικές Διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις - Εκθέσεις

Παρουσιάσεις - Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Σημειώματα

Πληροφοριακό Σημείωμα Εξαγοράς DATA COMMUNICATION

Διαβάστε περισσότερα