Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ

9.470.422

84,743%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1.705.018

15,257%

ΣΥΝΟΛΟ

11.175.440

100%

Δείτε επίσης

Διοικητικό Συμβούλιο

Συνοπτικό κείμενο για το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογότυπο

Συνοπτικό κείμενο για το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα

Συνοπτικό κείμενο για το Οργανόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα