Πληροφοριακό Σημείωμα Εισαγωγής στην Ε.Α.

Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγµάτευση και µετά από αυτήν είναι λιγότερες από αυτές των οργανωµένων αγορών.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαµβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρίες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές µόνο µετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και εάν είναι δυνατό µε τη συµβολή ανεξάρτητου χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος.

Κατεβάστε το πληροφοριακό σημείωμα ως αρχείο pdf

Δείτε επίσης

Εταιρικό Προφίλ

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training)....

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό εταιρίας

Τεχνολογική υπεροχή, υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και ακαδημαϊκές γνώσεις. Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Epsilon Net, προσδιορίζεται στο Καταστατικό της, τόσο κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού της σκοπού όσο και ως προς την διάθρωση των βασικών αρμοδιοτήτων της, ενεργώντας σύμφωνα...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία

Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και διαδικασιών οι οποίες ενισχύουν την αμερόληπτη και αποτελεσματική διοίκηση, έχοντας ως σκοπό την αδιάκοπη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχονται στη...

Διαβάστε περισσότερα