ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

<p style="text-align: center;"><strong><span>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span>ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span>«</span></strong><strong><span>EPSILON</span></strong><strong><span> </span></strong><strong><span>NET</span></strong><strong><span> ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span>ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span>ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 43452 / 62 / Β /99 /194)</span></p>
<p><span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την Επωνυμία “</span><strong><span>EPSILON</span></strong><strong><span> </span></strong><strong><span>NET</span></strong><strong><span> Α.Ε.</span></strong><span>” εφεξής “Εταιρεία”, ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφο 3 περ. β του Ν.4548/2018, ότι κατά την 04.08.2020 ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της <strong>2ας Σεπτεμβρίου 2020</strong>, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε <strong>13.400.000, εκ των οποίων 13.375.051 μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου</strong>. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Θεσσαλονίκη, 04 Αυγούστου 2020</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</span></p>

Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!

Δείτε επίσης

Όμιλος Epsilon Net - Αποτελέσματα A’ εξαμήνου 2020

Όμιλος Epsilon Net - ΑποτελέσματαA’ εξαμήνου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα