Η Epsilon Net σας δίνει τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσετε τις βάσεις δεδομένων σας, εφαρμόζοντας με αυτό τον τρόπο τα υψηλότερα -και απαραίτητα- κριτήρια ασφαλείας που ορίζει το GDPR.

Τί είναι η κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων;

Στη βάση δεδομένων σας συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες που διαχειρίζεστε μέσω των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε.

Η κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων κωδικοποιεί όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες σε αυτήν, με τέτοιον τρόπο που μόνο o Η/Υ σας να μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει.

Οπότε είναι αδύνατο για οποιονδήποτε τρίτο να υποκλέψει αρχεία από τον υπολογιστή σας και να τα «διαβάσει» σε κάποιον άλλον Η/Υ.


Με την κρυπτογράφηση της βάσης μου, θα είμαι καλυμμένος ως προς το GDPR;

Η κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων είναι ίσως η βασικότερη προϋπόθεση ασφαλείας που προβλέπει το GDPR για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεστε μέσω των εφαρμογών μας (σ.σ. όπως το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή άλλου κατασκευαστή).

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι απαραίτητο και ότι πρέπει να ακολουθηθεί ως πρακτική από όλους. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό πράγμα που πρέπει τα Λογιστικά Γραφεία να εξασφαλίσουν για το GDPR και προφανώς δεν ισοδυναμεί με πανάκεια λύση στα όσα προβλέπει ο Κανονισμός συνολικά.

Γιατί πρέπει να κάνω κρυπτογράφηση της βάσης μου;

Γιατί είναι ο μοναδικός και απόλυτα ασφαλής τρόπος να προστατέψετε τα δεδομένα του Λογιστικού σας Γραφείου. Ακόμα και αν κάποιος πάρει αντίγραφο (backup) της βάσης δεδομένων σας, δε θα μπορεί με κανέναν τρόπο να την ανακτήσει και να «διαβάσει» πληροφορίες από αυτήν.

Πόσο κοστίζει το εργαλείο για την κρυπτογράφηση;

Τίποτα! Η Epsilon Net σας παρέχει τη δυνατότητα και το εργαλείο κρυπτογράφησης εντελώς δωρεάν! Υπάρχουν γραπτές οδηγίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία μετατροπής.

Ωστόσο, επειδή απαιτούνται βασικές τεχνικές γνώσεις και για την καλύτερη διασφάλισή σας σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική -τεχνική- διαδικασία συστήνουμε να γίνει η εργασία αυτή από το ειδικά εκπαιδευμένο μας προσωπικό.

Η συνολική διάρκεια της εργασίας είναι περίπου 30 λεπτά και μόνο για την υπηρεσία αυτή προβλέπεται μία τυπική χρέωση.