Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (Regulation (EU) 2016/679) (GDPR - General Data Protection Regulation) αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Πλεονεκτήματα

Υποχρεωτική Εφαρμογή

Τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία.

Παραβάσεις & Πρόστιμα

Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις που παρουσιάζονται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (GDPR) σχετικά με τους ελέγχους και την ασφάλεια γύρω από τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Ο κανονισμός υποχρεώνει τον επεξεργαστή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να «εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα» για να τις αντιμετωπίσει.
Για να αποκτήσετε πιστοποίηση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer  - DPO) πατήστε εδώ

GDPR & Λογιστικά Γραφεία

Η Epsilon Net σε ότι αφορά τα Λογιστικά Γραφεία, παρέχει όλες τις λύσεις, τα εργαλεία και τη διασφάλιση που χρειάζεται για τη συμβατότητά των εφαρμογών της σύμφωνα με το GDPR.

Για να δείτε τον επίσημο οδηγό των εφαρμογών λογιστικής πατήστε εδώ

GDPR για Εφαρμογές Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η Epsilon HR έχοντας στόχο την προφύλαξη των πελατών της ενσωμάτωσε τους κανόνες στα συστήματα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Business & PYLON HRM της Epsilon HR.

Για να δείτε τον επίσημο οδηγό της Epsilon HR πατήστε εδώ

GDPR & PYLON

Η πλατφόρμα PYLON εναρμονίζεται πλήρως με την ασφάλεια προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνδυάζοντας την τεχνολογική του ευφυΐα με το data safety.

Για να δείτε τον επίσημο οδηγό της πλατφόρμας PYLON πατήστε εδώ

Για τον επίσημο οδηγό της σειράς Business πατήστε εδώ