Η Epsilon Net δίπλα σου και στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με το άριστο δίκτυο συμβούλων, βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουμε στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. 

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15/11

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ THΣ ΕPSILON NET
ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
& ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Πλεονεκτήματα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικό κατάστημα, σχετικές υπηρεσίες και μισθολογικό κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
5.000€ έως 50.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018 - Λήξη:  ΝΕΑ παράταση 15 Νοεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Η δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικό κατάστημα, σχετικές υπηρεσίες και μισθολογικό κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
55.000€ έως 400.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018 - Λήξη: ΝΕΑ παράταση:15 Νοεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Επιχειρείν με έμφαση στην ποιότητα για επιχειρήσεις σε τομείς όπως: αγροδιατροφή, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, ΤΠΕ, υγεία και υλικά-κατασκευές. Επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό μηχανημάτων, συστήματα πιστοποίησης, μεταφορικά μέσα, σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και μισθολογικό κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
50.000€ έως 400.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Έναρξη Υποβολών
27 Ιουνίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.