Η Epsilon Net δίπλα σου και στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση και την αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με το άριστο δίκτυο συμβούλων, βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουμε στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. 


ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ THΣ ΕPSILON NET
- ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
- ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Πλεονεκτήματα

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
20.000€ έως 200.000€. Επιδοτείται το 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου 2019 - Λήξη: μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Στις επιχειρήσεις των 3 κλάδων : Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση και Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
10.000€ έως 150.000€. Επιδοτείται το 50%.
Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 27 Φεβρουαρίου 2019 - Λήξη: 31 Μαΐου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Επιχειρείν με έμφαση στην ποιότητα για επιχειρήσεις σε τομείς όπως: αγροδιατροφή, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, ΤΠΕ, υγεία και υλικά-κατασκευές. Επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό μηχανημάτων, συστήματα πιστοποίησης, μεταφορικά μέσα, σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και μισθολογικό κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Μεσαίες Επιχειρήσεις.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
50.000€ έως 400.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Έναρξη Υποβολών
Έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού ή έως τις 4/12/2019

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.