Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Το Epsilon Digital είναι μία υπηρεσία που πραγματοποιεί την ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες για Επιχειρήσεις και Λογιστικά Γραφεία.