ΔΩΡΕΑΝ Online Εργατική Περιοδεία με τον Βασίλη Πρασσά

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

• To νέο πλαίσιο επαναπροσλήψεων
• Ο ορθός τρόπος υπολογισμού μισθοδοσίας
• Το ωράριο απασχόλησης
• Πρόσθετη Εργασία 6ης & 7ης ημέρας
• Ειδικές κατηγορίες Ξενοδοχοϋπαλλήλων
• Τρόποι ελέγχου κόστους μισθοδοσίας
• Σύννομοι & Έξυπνοι όροι ατομικών συμβάσεων
• Ημέρες ασφάλισης για πρόσθετη εργασία
• Διευθυντικό Δικαίωμα, Ρήτρα Ανάκλησης, Συμψηφισμός Αποδοχών
• Έλεγχος ΣΕΠΕ & ΕΦΚΑ, Αποφυγή παραβάσεων & προστίμων
• Το νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο