Πρακτικό Σεμινάριο - PayRoll Tour 2022

Το κορυφαίο πρακτικό Σεμινάριο Θεσμός για την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία και την εφαρμογή της στη Μισθοδοσία με τον Βασίλη Πρασσά. Δείτε το Aναλυτικό πρόγραμμα και Δηλώστε Δωρεάν Συμμετοχή!