ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

Θεματολογία:
Ποια είναι και πότε ξεκινάει η διαδικασία των αιτήσεων
Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων ενισχύονται και με τι ποσοστό επιχορήγησης
Ολοκληρωμένες προτάσεις για την ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας