Άνοιξε την πόρτα της Ψηφιακής Αναβάθμισης με Επιδότηση 90%

Ο Όμιλος της Epsilon Net παρέχει στους πελάτες του:

- Δωρεάν Εξειδικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης για τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και λήψης της ενίσχυσης
- Ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνουν λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και Ecommerce του Ομίλου Epsilon Net

Ενημερωθείτε σήμερα για την επιδότησή σας από έναν εκπρόσωπό μας και αξιοποιήστε τις εξειδικευμένες προτάσεις μας!