Εγκεκριμένος Προμηθευτής για τα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» & «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Όμιλος EPSILON NET προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο να συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της ψηφιακής τους αναβάθμισης, η οποία περιλαμβάνει:

  • - Ενημέρωση για το πρόγραμμα & συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις επιλέξιμες δαπάνες και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
  • - Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης