Φορολογική Περιοδεία 2022

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος θα ερμηνεύσει καίρια θέματα γύρω από τις σημαντικότερες αλλαγές στα myDATA μετά την έκδοση της εγκυκλίου Α.1090/2022