Έχεις voucher; Έχεις Epsilon Smart Ergani με επιδότηση 90%

Άμεση εγκατάσταση
Εύχρηστο design για τους χρήστες
Ελάχιστη παραμετροποίηση
Εύκολη εισαγωγή εργαζομένων & κινήσεων
Διασύνδεση με όλες τις εφαρμογές μισθοδοσίας του Ομίλου Epsilon Net