Το ξενοδοχείο σου περνάει στο μέλλον με το PYLON PMS Hybrid!

Το ξενοδοχείο σου περνάει στο μέλλον με το PYLON PMS Hybrid! 
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα που απευθύνεται σε όλα τα τουριστικά καταλύματα και προσφέρει ενοποίηση όλων των λειτουργιών μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον, με την εγγύηση του Ομίλου Epsilon Net.

- Πλήρης διαχείριση PMS
- Accounting, F&B, POS
- Έξυπνες διασυνδέσεις
- Advanced Reporting & BI
- Cloud & On-premises