Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου

O Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει, ότι η θυγατρική του εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρία SingularLogic, θυγατρική του Ομίλου SPACE HELLAS, το σύνολο της δραστηριότητας του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel που απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και πρατηρίων υγρών καυσίμων.