Σημαντική αύξηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2023!

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια  τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε κατά το εννεάμηνο του 2023, σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία ως ο ηγέτης του τομέα του Business Software & Technology Systems στην Ελλάδα.