Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος Αρ. Μετοχών % στο ΜΚ
Ιωάννης Μίχος 30.035.000 55,42%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4.065.000 7,50%
Barca Global Master Fund
3.808.394 7,03%
Μέτοχοι < 5% 16.291.606 30,05%
ΣΥΝΟΛΟ 54.200.000 100.00%

Στοιχεία της 18.04.2024

Δείτε επίσης

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Γκίνογλου Δημήτριος

Γκίνογλου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα