Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος Αρ. Μετοχών % στο ΜΚ
Ιωάννης Μίχος 30.035.000 55,41%
Barca Global Master Fund 4.333.799 8,00%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 4.065.000 7,50%
Μέτοχοι < 5% 15.766.201 29,09%
ΣΥΝΟΛΟ 54.200.000 100.00%

Στοιχεία της 08.06.2023

Δείτε επίσης

Γκίνογλου Δημήτριος

Γκίνογλου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Μάνης

Παντελής Μάνης

Διαβάστε περισσότερα