Πολιτική Ποιότητας

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015


H εταιρία «Epsilon Net A.E.» ιδρύθηκε το 1999 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης έχοντας ως αντικείμενο δραστηριότητας την ανάπτυξη και διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής (επιχειρησιακό λογισμικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λογιστές & και οικονομικούς συμβούλους), υπηρεσιών και προϊόντων ενημέρωσης (βάσεις δεδομένων & πληροφόρησης και ηλεκτρονικά προϊόντα knowledge management μέσω διαδικτύου) και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Epsilon Net A.E. αποτελούν:

  • Η άριστη τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και εκπαιδευτικών υπηρεσιών
  • Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με την πλήρη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών με ολοκληρωμένες λύσεις (άριστη σχέση ποιότητας - τιμής)
  • Η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Η άριστη σχέση και συνεργασία με τους προμηθευτές για υψηλά πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και τη δημιουργία ανάλογης κουλτούρας είναι το στελεχιακό δυναμικό της Epsilon Net A.E. με εμπειρία, εξειδίκευση, συνέπεια, εργατικότητα, τεχνογνωσία και ικανότητα χειρισμού πληροφοριακών, τεχνικών θεμάτων και του ανθρώπινου παράγοντα, με προσοχή και αποτελεσματικότητα.

Βασικά στοιχεία της λειτουργίας της Epsilon Net A.E. αποτελούν:

  • Η άριστη εσωτερική οργάνωση της εταιρίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και απόδοση
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο της πληροφορικής για την αναζήτηση νέων τεχνολογικά προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές από αξιόπιστους προμηθευτές, με στόχο την μεταφορά αυτών των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προς τους πελάτες
  • Η δέσμευση για ακριβή διάγνωση και κάλυψη των αναγκών των πελατών
  • Η δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015
  • Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία συντάσσει κάθε χρόνο σχέδιο δράσης, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις στρατηγικές επίτευξης αυτών για τα επόμενα έτη.

Η Epsilon Net A.E. για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων εντός των πλαισίων της πολιτικής της επέλεξε ως σύστημα οργάνωσης, λειτουργίας και τεκμηρίωσης το πρότυπο ISO 9001:2015, έχοντας ως σταθερή επιδίωξη την συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

Δείτε επίσης

Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών

Πολιτική Προστασίας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2020

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα