Γενικές Συνελεύσεις

2021


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 12.10.2021


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2021


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18.06.2021

2020


Τακτική Γενική Συνέλευση 02.09.2020

2019


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.11.2019

Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.20192018


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07.12.2018

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.20182017


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13.11.2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.20172016


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.20162015


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.20152014


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31.12.2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.06.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 09.04.20142013


Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.20132012


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.10.2012

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2012

Δείτε επίσης

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν....

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Καραμπίνας

Διαβάστε περισσότερα