Γενικές Συνελεύσεις

2023


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2023Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.05.20232022

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2022


2021


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03.11.2021Έκτακτη Γενική Συνέλευση 12.10.2021Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18.06.2021

2020


Τακτική Γενική Συνέλευση 02.09.2020

2019


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.11.2019

Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.2019
2018


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07.12.2018

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2018
2017


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13.11.2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2017
2016


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2016
2015


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2015
2014


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31.12.2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.06.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 09.04.2014
2013


Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.2013
2012


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.10.2012

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2012

Δείτε επίσης

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση

Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Γκίνογλου Δημήτριος

Γκίνογλου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα