Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.): Πρακτικό της από 12/02/2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 12/02/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στα γραφεία της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και επί της οδού 17 ης Νοέμβρη, αριθ. 79, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Μίχου του Νικολάου.

Παρόντες ήταν οι:

1.ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

2.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,

3.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

4.ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

5.ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ,

6.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

7.ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : ««Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα»

Μετά την εκλογή των νέων μελών με την αμέσως προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ και κατόπιν διενεργηθείσης επί του θέματος ψηφοφορίας, το Δ.Σ. ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Στρατονίκη Χαλκιδικής το έτος 1964 και κατοικεί στη Θεσ/νίκη στην οδό Νοταρά 18 – 40 Εκκλησιές, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.164724/27-12-2006 του Τ.Α. Άνω Πόλης – Αγ. Παύλου Θεσ/νίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 042348786, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

2. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1976 και κατοικεί στη Θεσ/νίκη στην οδό Συγγρού 4 – Σταυρούπολη, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 382384/10-03-2007 του Α.Τ. Δροσάτου, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 063081056, ως Μέλος του Δ.Σ.

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το έτος 1976 και κατοικεί στη Θεσ/νίκη στην οδό Καραηλία 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.194497/14-12-2007 του Τ.Α Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 079329000, ως Μέλος του Δ.Σ.

4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη το έτος 1972 και κατοικεί στο Τριάδι Θεσ/νίκης στην οδό 28ης Οκτωβρίου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.368674/15-03-2007 του Α.Τ Αρναίας Χαλκιδικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 061563861, ως Μέλος του Δ.Σ.

5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Λαγκαδά – Θεσ/νίκης το έτος 1968 και κατοικεί στο Λαγκαδά στην οδό Τ. Μπίλλη, αρ.20, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 236880/13-08-2002 του Α.Τ Λαγκαδά, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 045865680, ως Μέλος του Δ.Σ.

6. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1973 και κατοικεί στα Πεύκα - Θεσσαλονίκη στην οδό Κερκίνης 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 158716/04-09-2006 του Α.Τ. Νεάπολης με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 059419296 ως Μέλος του Δ.Σ.

7.ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αρναία Χαλκιδικής το έτος 1972 και κατοικεί στη Νέα Ραιδεστό Θεσ/νίκης στην οδό Σπ.Λούη 7, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ.268556/08-09-2005 του Α.Τ. Ν. Επιβατών Θεσ/νίκης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 057249639, ως Μέλος του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει την 30/06/2016 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του και ουδεμία αλλαγή επέρχεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας από την παραπάνω αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Οι δε εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν με το από 30/06/2011 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύτηκε την 29/07/2011 στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) με αριθμό φύλλου 7646, εξακολουθούν να ισχύουν.

Τέλος, η εν λόγω απόφαση θα υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση προς επικύρωση της εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Δείτε επίσης

PYLON Hybrid για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό της Κουφετοποιίας Χατζηγιαννάκη από την Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου EPSILON NET

H Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, ανέλαβε την υλοποίηση έργου στην Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή αναβάθμιση της επιχείρησης μέσω της αρτιότερης λύσης στην ελληνική αγορά για μεγάλες επιχειρήσεις, το PYLON Hybrid.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος EPSILON ΝΕΤ, Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεάμηνου 2022: Ισχυρή ανάπτυξη με άνοδο 60% στον Κύκλο Εργασιών και αύξηση 92% στα Κέρδη προ Φόρων

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε κατά το εννεάμηνο του 2022, σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας

Η EPSILON NET (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι προχώρησε σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας («ΕΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα