Στέλεχος Επιστημονικής Ομάδας Υποστήριξης (εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία) - Θεσσαλονίκη

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως Best Workplace 2015 αναζητά στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Επιστημονικής Ομάδα Υποστήριξης

με εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

(ΚΩΔ: TEAM_SUPP_16_03_PAYROLL)

Αρμοδιότητες :

 • Απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής σε κλάδο Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε Υπεύθυνη θέση Λογιστηρίου/ Οικονομικού τμήματος με εξειδίκευση στα εργατικά
 • Άριστες γνώσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
 • Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Επιθυμητά Προσόντα :

Γνώση των εφαρμογών Μισθοδοσίας της Epsilon Net

Παροχές :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Τα βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αγγελία δεν είναι πλέον διαθέσιμη!