Εταιρικό Προφίλ

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training). Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2008, ενώ απασχολεί πάνω από 400 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 300 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 27.000 επαγγελματίες του ευρύτερου Οικονομικού χώρου, όπως στελέχη Λογιστικών, Οικονομικών και Εμπορικών Διευθύνσεων επιχειρήσεων, Τμημάτων Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Οργανωμένων Λογιστικών γραφείων αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικοί, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Δείτε επίσης

Καταστατικό εταιρίας

Τεχνολογική υπεροχή, υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και ακαδημαϊκές γνώσεις. Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Epsilon Net, προσδιορίζεται στο Καταστατικό της, τόσο κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού της σκοπού όσο και ως προς την διάθρωση των βασικών αρμοδιοτήτων της, ενεργώντας σύμφωνα...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σημείωμα Εισαγωγής στην Ε.Α.

Συνοπτικό κείμενο για το Πληροφοριακό Σημείωμα


Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία

Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και διαδικασιών οι οποίες ενισχύουν την αμερόληπτη και αποτελεσματική διοίκηση, έχοντας ως σκοπό την αδιάκοπη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχονται στη...

Διαβάστε περισσότερα