Οικονομικά Στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών

EPSILON SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


PCS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


EPSILON PYLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


EPSILON HR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


EPSILON EUROPE PLC


EPSILON HOSPITALITY Α.Ε.


EPSILON SUPPORT CENTER A.E.


HOTELIGA INTERNATIONAL


DATA COMMUNICATION Α.Ε.


IQOM Α.Ε.


SYSTEM SOFT Α.Ε.


TECHNOLIFE Ε.Π.Ε.

Δείτε επίσης

Παντελής Μάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν....

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας...

Διαβάστε περισσότερα