Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου

Ο κ. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 1994 και ειδικεύεται στον τομέα του Αστικού και Εμπορικού δικαίου, με εξίσου σημαντική δικαστηριακή εμπειρία στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.
Επιπλέον διαθέτει πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στις ποινικές υποθέσεις. Απασχολήθηκε ως δικηγόρος-εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορες ανώνυμες εταιρείες. Είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της
EPSILON NET AE από το έτος 2012 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το έτος 2014. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» που κυκλοφόρησε το έτος 2019 και έχει δημοσιεύσει διάφορα επιστημονικά άρθρα με θεματολογία που στηρίζεται κυρίως στο αστικό και εμπορικό δίκαιο.

Δείτε επίσης

Χρηματικές Διανομές

Χρηματικές Διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις - Εκθέσεις

Παρουσιάσεις - Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Σημειώματα

Πληροφοριακό Σημείωμα Εξαγοράς DATA COMMUNICATION

Διαβάστε περισσότερα