Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου

Ο κ. Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων και στη Διασφάλιση Ποιότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρίας Πληροφορικής «OTS Α.Ε.», Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας επενδύσεων Blue Value Α.Ε., ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής λογισμικού για την διαφημιστική αγορά «EIRMOS». Παράλληλα είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πολιτεία Γνώσεων, καθώς και μέλος της παγκόσμιας κοινότητας εμπειρογνωμόνων βιωματικής εκπαίδευσης «Association for Experiential Education». Κατά την επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της εταιρίας πληροφορικής ALTEC ΑΒΕΕ, Μηχανικός Υποστήριξης Πωλήσεων για την εταιρεία Πληροφορικής Com Quest ΑΕΒΕ και Αναλυτής – Προγραμματιστής για την εταιρεία ACT AE.

Δείτε επίσης

Γενικές Συνελεύσεις

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Δασκαλοπούλου Αικατερίνη

Η κ. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1991-1997). Σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 6 μηνών στην Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Βενετίας....

Διαβάστε περισσότερα

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ο κ. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,...

Διαβάστε περισσότερα