Αικατερίνη Δασκαλοπούλου

Η κ. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από τις αρχές του έτους 2020, συμμετείχε ανελλιπώς επιδεικνύοντας ιδιαίτερη σπουδή, στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης που εφαρμόζει η εταιρία σε όλα τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας, για τα ζητήματα του κλάδου δραστηριοποίησης της και της στρατηγικής που εφαρμόζει σε συνδυασμό με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει. Κατά της διάρκεια της θητείας της στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, συμμετείχε στην ανάλυση εφαρμογών λογισμικού που έχει αναπτύξει η Εταιρία και σχετίζονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ανωτέρω σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1991-1997). Σε αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχε σε διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 6 μηνών στην Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Βενετίας. Από το 1998 ασκεί το επάγγελμα της Αρχιτέκτονα Μηχανικού, έχει εργαστεί σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία, από το έτος 2007 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο, έχοντας αναλάβει την εκπόνηση μελετών & επίβλεψης διαφόρων κατασκευαστικών έργων και έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε πλήθος έργων για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Δείτε επίσης

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Γιώργος Δ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Μάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν....

Διαβάστε περισσότερα