Γενικές Συνελεύσεις

2021


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2021

2021


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18.06.2021
2020


Τακτική Γενική Συνέλευση 02.09.2020
2019


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.11.2019

Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.2019


2018


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 07.12.2018

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2018

2017


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 13.11.2017

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2017

2016


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2016

2015


Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2015

2014


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31.12.2014

Τακτική Γενική Συνέλευση 30.06.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.06.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 09.04.2014

2013


Τακτική Γενική Συνέλευση 28.06.2013

2012


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.10.2012

Τακτική Γενική Συνέλευση 29.06.2012

Δείτε επίσης

Χρηματικές Διανομές

Χρηματικές Διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις - Εκθέσεις

Παρουσιάσεις - Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Σημειώματα

Πληροφοριακό Σημείωμα Εξαγοράς DATA COMMUNICATION

Διαβάστε περισσότερα