Το myData Hub του Ομίλου Epsilon Net επέλεξε η METRO ΑΕΒΕ

Η METRO AEBE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά που δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων, έχει επιλέξει την εφαρμογή myData Hub, την καινοτόμα SaaS λύση για την άμεση εναρμόνιση με τις απαιτήσεις τήρησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ. Το myData Hub έχει σχεδιαστεί από τον Όμιλο Epsilon Net, με ηγετική παρουσία στον κλάδο της πληροφορικής και την Invoice Hub, εταιρεία ιδρυμένη από τη σύμπραξη των ΕΛΜΗ Systems, OTS και High Technology.

Η εφαρμογή myData Hub υποστηρίζει τη διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, να ευθυγραμμιστεί ταχύτατα, με ευκολία και χαμηλό κόστος, με την καλύτερη εμπειρία χρήστη και μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση και την παραλαβή της SaaS λύσης myData Hub, η METRO ΑΕΒΕ μπορεί πλέον: 1) να αυξήσει τη δυνατότητα των καθημερινών ενεργειών των χρηστών της με μία ευέλικτη και προσαρμόσιμη ενδιάμεση λύση, 2) να βελτιώσει το χρόνο μέσα από τη minimum αρχικοποίηση και τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών της, 3) να επωφελείται από τη βέλτιστη διαχείριση της επικοινωνίας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, μέσα από ένα ενιαίο σύστημα, 4) να ελαχιστοποιεί το συνολικό TCO, αφού δεν απαιτεί επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομές, διασφαλίζοντας παράλληλα, έγκαιρη και έγκυρη προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η METRO AEBE αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, επιλέγοντας μία δυναμική και ευέλικτη λύση, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και τη διευρυμένη εμπειρία ενός ηγέτη στον κλάδο πληροφορικής, τον Όμιλο Epsilon Net. Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα απλοποίησης της καθημερινότητάς των χρηστών, καθώς μέσω του myData Hub διευκολύνεται μέρος των ενεργειών διαβίβασης παραστατικών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της METRO ΑΕΒΕ στην πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ.

Ο Όμιλος Epsilon Net, ανταποκρινόμενος στις αυξημένες απαιτήσεις της METRO ΑΕΒΕ, που εκτελεί εκατομμύρια συναλλαγές σε ετήσια βάση, αναβαθμίζει διαρκώς τις λειτουργίες του myData Hub, ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά όλο και περισσότερες ανάγκες, όπως i) Μετατροπή των εγγραφών Εσόδων – Εξόδων, ii) Αποστολή Παραστατικών και Χαρακτηρισμών Εσόδων προς την πλατφόρμα myDATA, iii) Λήψη και Αντιστοίχιση Εξόδων από την myDATA, iv) Αποστολή Παραστατικών και Χαρακτηρισμών Εξόδων προς την myDATA, v) Σαφή κατανόηση και άποψη των «ορφανών» εγγράφων από κάθε πλευρά και vi) Εξαγωγή Δεδομένων.

Δείτε επίσης

Στρατηγική συνεργασία της Epsilon Net με την Εθνική Τράπεζα

Ο Όμιλος Epsilon Net, «Εγκεκριμένος Προμηθευτής» για τα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία MME», με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Training ανήκει επίσημα στο Δίκτυο εξεταστικών κέντρων της Pearson VUE σε προϊόντα Microsoft

Ο Όμιλος Epsilon Net, ανακοινώνει την είσοδο της Epsilon Training στο Δίκτυο εξεταστικών κέντρων της Pearson VUE σε προϊόντα Microsoft.

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Smart: 360° λειτουργικότητα, χωρίς όρια, από τη Νο.1 web λύση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της ελληνικής αγοράς

Η πιο ολοκληρωμένη web λύση για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και τη διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, Epsilon Smart...

Διαβάστε περισσότερα