Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Η EPSILON NET Α.Ε. πραγματοποίησε την Τρίτη 29 Μαρτίου μέσω τηλεδιάσκεψης, την «Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών» στην οποία παρουσιάστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2021 σε αναλυτές, θεσμικούς επενδυτές και το επενδυτικό κοινό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας, το 2021 αποτέλεσε κομβική χρονιά με αποτέλεσμα o Όμιλος να πετύχει σε μεγάλο βαθμό τους στρατηγικούς του στόχους καθώς και σημαντική αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας του, προερχόμενη τόσο από την οργανική ανάπτυξη όσο και από τη συμβολή των εξαγορών.

Σημαντικοί σταθμοί για το 2021, ήταν η από κοινού με τη SPACE HELLAS υλοποίηση της εξαγοράς της SINGULARLOGIC, η δημιουργία της EPSILON SINGULARLOGIC και η ολοκλήρωση των εξαγορών των εταιριών Technolife, iQom και PCS. Ο Όμιλος πλέον αριθμεί πάνω από 100.000 πελάτες παρέχοντας καινοτόμες εφαρμογές, τεχνολογικές λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το φάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον συνεχίζοντας την πολιτική των εξαγορών, ο Όμιλος τον Ιανουάριο του 2022, ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόκτηση της CSA A.E. leader στο χώρο του λογισμικού για φαρμακεία και φαρμακαποθήκες. Η CSA θα αποτελέσει τον επιχειρηματικό βραχίονα του Ομίλου στη συγκεκριμένη αγορά.

Ο Όμιλος, το 2021 παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 133%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 50,51 εκ. € έναντι 21,70 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 15,09 εκ. έναντι 5,23 εκ. για την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 188%. Τέλος, τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 222% ανερχόμενα σε 10,78 εκ. έναντι 3,35 εκ. το 2020.

Να σημειωθεί ότι η οργανική ανάπτυξη για τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν άνω του 50%


Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν σε 23,35 εκ. , ο μακροπρόθεσμος δανεισμός σε 8,91 εκ. €, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 6,80 εκ. € και το θετικό καθαρό ταμείο σε 5,48 εκ. €.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου το 2021 ανήλθαν σε 41,45 εκ. .

Προοπτικές για το 2022

Για το 2022, η διοίκηση εκτιμά ότι ο Όμιλος θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, θα επεκτείνει περαιτέρω την ευρεία αποδοχή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών του και θα συνεχίσει με έντονους ρυθμούς την αύξηση του Κύκλου Εργασιών και του πελατολογίου του, μέσω της οργανικής ανάπτυξης, αλλά και νέων εξαγορών.

Για τη χρήση του 2022 η διοίκηση του Ομίλου, με βάση και την τάση των πωλήσεων στο Α’ Τρίμηνο, επιβεβαιώνει την εκτίμησή της ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκ. € ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι βασικοί στόχοι του Ομίλου για το 2022 περιλαμβάνουν:

  1. τη συνέχιση της εξαιρετικής πορείας της σειράς Web εφαρμογών «Epsilon SMARΤ» για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την προσαρμογή των πολύ μικρών επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών στο myDATA
  2. την αξιοποίηση της ενισχυμένης τεχνογνωσίας του Ομίλου στο επιχειρησιακό λογισμικό για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις (ERP, CRM, WMS, MOBILE, MIS, σε συνδυασμό με τις λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA) καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών για κάθετες αγορές (Λιανική, Πρατήρια υγρών καυσίμων, Ξενοδοχειακό λογισμικό, Φαρμακεία & Φαρμακαποθήκες)
  3. την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης ηγετικής της θέσης στα συστήματα μισθοδοσίας και HRMS
  4. την ενίσχυση μέσω της θυγατρικής της εταιρίας PCS, λύσεων FINTECH στους τομείς των συστημάτων για επενδυτικούς οίκους, διαχείρισης επενδύσεων και ασφαλιστικών οργανισμών
  5. την εκτέλεση ενός νέου στοχευμένου προγράμματος στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών, με έμφαση στην ανάπτυξη των λύσεων του Ομίλου σε νέες κάθετες αγορές
  6. την συνδυαστική αξιοποίηση των ενισχύσεων & των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αρχικά του Ταμείου Ανάπτυξης και στην συνέχεια του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2021- 2027, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων σε νέα πληροφοριακά συστήματα.

Η διοίκηση του Ομίλου και για το 2022, στοχεύει με την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες, με στόχο την εδραίωση της κορυφαίας θέσης του Ομίλου στον τομέα του Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα.

Δείτε επίσης

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος EPSILON NET: Σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών για το 2023, + 24% στον Κύκλο Εργασιών

Όμιλος EPSILON NET: Σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών για το 2023, + 24% στον Κύκλο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET: Πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ των λύσεων «EPSILON ALL in ONE» & παρουσίαση της λύσης διασύνδεσης ψηφιακής ταμειακής μηχανής, λογισμικών τιμολόγησης και ERP με POS

Ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της υπηρεσίας «EPSILON ALL in ONE» από την ΑΑΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα