EPSILON NET: Εξαγορά του 80% της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε

Ο Όμιλος EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια το αναπτυξιακό του πλάνο και ενισχύοντας το μοντέλο των στρατηγικών κινήσεων συνεργασίας, ανακοινώνειτην εξαγορά του 80% της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (www.orosimosoftware.gr) που εξειδικεύεται στην:

  • υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management σε μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, και
  • στην ανάπτυξη ειδικών λύσεων λογισμικού & συστημάτων που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των πελάτων της.

Συγκεκριμένα, η EPSILON NET A.E. αποκτά το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. από τους ιδρυτές της εταιρίας κ.κ. Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, οι οποίοι θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν με τον ίδιο μέχρι σήμερα τρόπο, τα διοικητικά τους καθήκοντα, συμβάλλοντας με την πολύχρονη εμπειρία τους στον νέο κύκλο ανάπτυξης της εταιρίας. Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.360.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας το 2024 και το 2025.

Η ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 στην Θεσσαλονίκη και έχει δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια (με έμφαση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου διαθέτει και θυγατρική εταιρία). Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ERP, CRM, Supply Chain Management (SCM). Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ιδιαίτερα απαιτητικές εγκαταστάσεις, απασχολείται στην πλειονότητά του στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων στους πελάτες της εταιρίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο πελατολόγιο της εταιρίας βρίσκονται αρκετές αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως, ο Όμιλος Alumil Α.Ε., η Α. Χατζόπουλος Α.Ε, η Agrino (ΕΥ.ΓΕ. Πιτσιόλας ΑΒΕΕ) και άλλες.

Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει ομάδα ανάπτυξης ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και αυτόνομων custom εφαρμογών & υλοποιήσεων, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στους τομείς:

  • Yard Management με χρήση WEB εφαρμογής που αναπτύχθηκε απ την εταιρία και διασυνδέεται με το κεντρικό ERP για τον αποτελεσματικό έλεγχο της εισόδου, εξόδου και διαχείρισης των οχημάτων/φορτηγών, τον προγραμματισμό φορτίων και την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με προμηθευτές & εταιρίες μεταφορών
  • Production Monitor and Scheduling System για βιομηχανικές μονάδες για τον προγραμματισμό (scheduling), τις εντολές, τη διαχείριση γραμμών παραγωγής και μηχανών και την καταγραφή στοιχείων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου
  • Custom Solutions & Android Apps για τη διασύνδεση με αυτόματα συστήματα αποθήκευσης, συστήματα B2B, συνδέσεις με ζυγιστικές διατάξεις και μηχανές παραγωγής καθώς και για ειδικές διαχειρίσεις.

Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, ο κύκλος εργασιώντης εταιρίας ανήλθε στα 1,40 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 216 χιλ. ευρώ. Η εταιρία στις 31/12/2022, είχε τραπεζικό δανεισμό 110 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σήμερα ανέρχονται σε 93 χιλ. ευρώ περίπου.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου EPSILON NET, για αύξηση του πελατολογίου του και την παροχή εξιδικευμένων λύσεων 360ο σε ειδικές κατηγορίες δραστηριότητας στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.

Η διοίκηση του Ομίλου, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο μεγέθυνσης της περιόδου 2020-2022, μέσω του συνδυασμού υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης & στοχευμένων εξαγορών, συνεχίζει με συνέπεια την εκτέλεση του επιχειρηματικού της σχεδίου και το 2023.

Κεντρικός στόχος του μεγαλύτερου Ομίλου Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET κ. Ιωάννης Μίχος δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μια εταιρία όπως η ΟΡΟΣΗΜΟ, με βαθιά γνώση και εμπειρία από την 30ετή παρουσία της στην αγορά, εντάσσεται στην οικογένεια της EPSILON NET. Μας συνδέουν κοινή προσπάθεια και διαδρομή στην αγορά της πληροφορικής. Αθροίζοντας μαζί γνώση και όραμα μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για τους πιο απαιτητικούς πελάτες»

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ. Θεόδωρος Αργυριάδης δήλωσε: «Η εξαγορά της εταιρίας μας από τον Όμιλο της EPSILON NET ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη και την προώθηση των στόχων που εδώ και 30 χρόνια υπηρετούμε. M ε τα προϊόντα του Ομίλου και τη δυναμική που διαθέτει θα αυξήσουμε το πελατολόγιο μας περισσότερο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Παράλληλα θα σταθούμε δίπλα στους υφιστάμενους πελάτες μας, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσουμε καινοτόμα προϊόντα θέτοντας ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών τους».Δείτε επίσης

Η Rainbow Waters LIVE στην cloud έκδοση του Microsoft Dynamics 365 Business Central InnovEra από την Data Communication!

Η Rainbow Waters LIVE στην cloud έκδοση του Microsoft Dynamics 365 Business Central InnovEra από την Data Communication!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Epsilon Digital - Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης | Περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται καθημερινά για την Ηλεκτρονική τους Τιμολόγηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου!

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2024

Epsilon Training: 9η Συνεχόμενη Βράβευση με Διπλή...

Διαβάστε περισσότερα