Ο Όμιλος PROFARM υιοθετεί τη λύση Galaxy Pharma ERP των Epsilon SingularLogic & Epsilon CSA

Το Galaxy Pharma ERP των Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA, μέλη του Ομίλου EPSILON NET, επέλεξε η PROFARM Α.Ε., µία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα διακίνησης του Φαρμάκου, στο πλαίσιο αναβάθμισης όλων των επιχειρηματικών της διαδικασιών.

Η PROFARM και οι θυγατρικές της εφοδιάζουν καθημερινά, τα τελευταία 30 χρόνια, περισσότερα από 1000 φαρμακεία και 130 φαρμακαποθήκες. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και τη στήριξη της ομαλής ανάπτυξης του ελληνικού φαρμακείου, η διοίκηση του Ομίλου PROFARM αναζήτησε μια ολοκληρωμένη λύση πληροφοριακού συστήματος που θα βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων με ποιοτικό και αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, επιλέχθηκε η κάθετη λύση Galaxy Pharma ERP προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Εμπορικής και Οικονομικής Διεύθυνσης καθώς και αυξημένες ανάγκες διαχείρισης της Αποθήκης. Καταλυτικοί παράγοντες για την επιλογή αυτή αποτέλεσαν η εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών των Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA (θυγατρικών εταιριών του Ομίλου EPSILON NET), καθώς και η τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας Galaxy Pharma, που σχεδιάστηκε ειδικά για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του κλάδου των Φαρμακαποθηκών.

Εκτός από τις σύνθετες εμπορικές πολιτικές και την πλήρη διαχείριση του λογιστηρίου της χρηματοοικονομικής διοίκησης, η λύση Galaxy Pharma περιλαμβάνει ολοκληρωμένα κυκλώματα, ροές και διαδικασίες ειδικά διαμορφωμένες, για να διευκολύνουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της σύγχρονης Φαρμακαποθήκης, όπως:

 • Κύκλωμα γρήγορης παραγγελιοληψίας
 • Κανόνες διαχείρισης ελλειπτικών ειδών
 • Έξυπνες και γρήγορες λειτουργίες για την αναζήτηση ειδών
 • Υποσύστημα διαχείρισης Εξαγωγών
 • Ειδικό υποσύστημα κιβωτιοποίησης κ.α.

Παράλληλα, η λύση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε μελλοντικά να συνδεθεί άμεσα με τα ρομποτικά συστήματα SSI SHAEFER και ROWA, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των οποίων είναι στην Ελλάδα η Epsilon CSA. Με την υιοθέτηση των ανωτέρω, η διοίκηση του Όμιλου PROFARM προσβλέπει σε οφέλη, όπως:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εργασιών, με τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Μείωση του χρόνου καταχώρησης δεδομένων και απλοποίηση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών
 • Διασφάλιση ορθότητας των δεδομένων
 • Βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων
 • Βελτίωση επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή αναβάθμιση των αρμόδιων διευθύνσεων, αποτελεσματικότερη επικοινωνία εμπλεκόμενων τμημάτων, καθώς και προσαρμογή τους στα πρότυπα λειτουργίας σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών
 • Αύξηση ασφάλειας και διαφάνειας εργασιών και εταιρικών πόρων

Ο κ. Αυγουστίνος Καλλιβρούσης, Πρόεδρος της PROFARM ανέφερε: «Πρωταρχικός στόχος για όλους εμάς στον Όμιλο PROFARM είναι η διασφάλιση της υγείας του σύγχρονου καταναλωτή. Για να το επιτύχουμε πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του φαρμακείου γρήγορα και αξιόπιστα, εξασφαλίζοντας καθημερινά επάρκεια φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Γι’ αυτό επιλέξαμε τη λύση Galaxy Pharma συνεργαζόμενοι με τις εταιρίες Epsilon SingularLogic και Epsilon CSA. Από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε ότι τα στελέχη του Ομίλου EPSILON NET αντιλαμβάνονται πλήρως τις ανάγκες μας και διαθέτουν όχι μόνο την εμπειρία που απαιτείται αλλά και ένα σύγχρονο εργαλείο που θα μας προσφέρει την ταχύτητα και την ευελιξία που χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας λειτουργία, στηρίζοντας, παράλληλα, τη συνεχή ανάπτυξή μας».

Λίγα λόγια για την Epsilon SingularLogic
Η Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, προσφέρει κορυφαίες και καινοτόμες λύσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής και δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και σε σημαντικές κάθετες αγορές, εξυπηρετώντας ολοκληρωμένα τους πελάτες της. H εταιρία κυριαρχεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής έχοντας στο δυναμικό της τα πλέον άρτια και καταρτισμένα στελέχη με 30+ έτη εμπειρία στον κλάδο και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα ERP, CRM, RETAIL, WMS, MOBILE, MIS, καθώς και ένα πιστοποιημένο και ισχυρό δίκτυο 500 και πλέον συνεργατών. Ο Όμιλος EPSILON NET εξυπηρετεί πλέον, πάνω από 132.000 πελάτες, έχοντας ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτητικά έργα, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες υλοποίησης που χρησιμοποιεί.

Λίγα λόγια για την Epsilon CSA
Η Epsilon CSA, μέλος του ομίλου EPSILON NET, κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του φαρμακείου, καθώς τα περισσότερα μηχανογραφημένα φαρμακεία στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το λογισμικό της. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού για τον κλάδο της Λιανικής Πώλησης και τον κλάδο των Φαρμακαποθηκών. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την PROFARM
Ο Όμιλος PROFARM υπηρετεί το ελληνικό φάρμακο με αξιοπιστία και συνέπεια από το 1993. Χάρη στην 30ετή εμπειρία, την καθημερινή επαφή µε χιλιάδες φαρμακεία, τις διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, τις στρατηγικές συµµαχίες και, κυρίως, το όραμα και το πείσμα των ιδρυτών του, ο όµιλος PROFARM είναι σήµερα εφάµιλλος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερα από 1000 φαρµακεία και 130 φαρμακαποθήκες και παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και διανομής για λογαριασμό τρίτων. Στον όμιλο PROFARM εντάσσονται η φαρμακαποθήκη Pharnamet στο Αγρίνιο, η Medworld O.E., οι φαρμακαποθήκες El Pharm & Β. Τσίτσας Α.Ε, η Integris Pharma κ.ά.

Δείτε επίσης

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Provider of the Year o Όμιλος EPSILON NET στα Cloud Awards 2024!

Ο Όμιλος κατέκτησε συνολικά 21 βραβεία, αριθμό-ρεκόρ στα 4 χρόνια του θεσμού!

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1ου Τριμήνου 2024

EPSILON NET: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 1ου Τριμήνου 2024

Διαβάστε περισσότερα