ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ: Συνεπής εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου 2023-2025, με τελικό στόχο πωλήσεις ύψους €150 εκατ.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων του Α’ Εξαμήνου, ο Όμιλος της EPSILON NET πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 3 Οκτωβρίου την «Ενημέρωση Αναλυτών» στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν σε αναλυτές, θεσμικούς επενδυτές και δημοσιογράφους τα Οικονομικά Αποτελέσματα της περιόδου, οι ενέργειες ενίσχυσης των εσωτερικών διαδικασιών & οι προοπτικές του Ομίλου για το 2023-2024.

Στην ενημερωτική συνάντηση παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένα τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σύμφωνα με τα οποία ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 35% στο Α’ Εξάμηνο του 2023 με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε €41,62 εκ. έναντι €30,75 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου και τα Adjusted EBITDA σε €14,17εκ. έναντι €10,74 εκ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 32,17 εκ., ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε € 11,84 εκ., το θετικό καθαρό ταμείο σε € 14,3 εκ., τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 68,83 εκ.. και ο ρυθμός οργανικής ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν 77%.

H Διοίκηση του Ομίλου, σχολιάζοντας την επίδραση στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου από την εφαρμογή του IFRS 2 για το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), δήλωσε ότι όπως επιβεβαιώνεται και στην πράξη από τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2023,ο συγκεκριμένος λογιστικός χειρισμός δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τις ανοδικές προοπτικές του Ομίλου.

Παράλληλα διευκρινίστηκε, ότι μετά τη ολοκλήρωση του υπάρχοντος Προγράμματος των 1.600.000 stock option rights, δεν θα θεσμοθετηθεί άλλο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών.

Επίσης, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ι. Μίχος δήλωσε:

“Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου μας, οι οποίες θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποτελεσματικότητά μας και θα μας βοηθήσουν να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου

  • με βάση το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο, θα διερευνήσουμε τη μεθοδολογία που απαιτείται για τον διορισμό νέου ορκωτού ελεγκτή. Πρόθεση της Διοίκησης, λόγω και της προβλεπόμενης σταδιακής επέκτασης των εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό, είναι η συνεργασία με μία από τις μεγάλες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες.
  • θα ενισχύσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, με το διορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους, με υψηλή γνώση & εξειδίκευση στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  • θα ξεκινήσουμε αξιολόγηση όλων των διαδικασιών που εφαρμόζονται στον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργαστούμε με εξειδικευμένη συμβουλευτική ομάδα, η οποία μέσω GAP Analysis θα αξιολογήσει το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα του Όμιλου στους τομείς Operations, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Εταιρικής Διακυβέρνησης και των αρχών ESG”.

Προοπτικές

Σε σχέση με τις προοπτικές του Όμιλου για την περίοδο 2023-2025 διευκρινίστηκε από τη Διοίκηση ότι ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει 5 βασικούς τομείς:
1) Αύξηση των εσόδων μέσω οργανικής ανάπτυξης
2) Ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου μέσω στοχευμένων εξαγορών
3) Επέκταση σε κάθετες αγορές
4) Επέκταση εργασιών στους τομείς του Fintech και του Embedded Finance μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
5) Σταδιακή επέκταση στο εξωτερικό

Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου, σε συνέχεια και των ισχυρών αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου δήλωσε ότι υλοποιεί με συνέπεια τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό για το 2023 – 2025, που προβλέπει συνολικές πωλήσεις ύψους 150 εκατ. Ευρώ για το 2025, δηλαδή διπλασιασμό έναντι των πωλήσεων του 2022, και παράλληλα επίτευξη υψηλής κερδοφορίας, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται άνω του 30%.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα