Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Δ.Σ. και ανασυγκρότηση του Συμβουλίου

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την από 11/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ελευθέριου Καραμπίνα, για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω εκλεγείς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

O κ. Δημήτριος Γκίνογλου έχει πολυετή επαγγελματική, διοικητική & ακαδημαϊκή εμπειρία και εξαιρετικά πλούσιο συγγραφικό έργο. Μέχρι την αφυπηρέτηση του, ήταν Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με πολύ σημαντική εμπειρία στους τομείς των IFRS και του Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης για σημαντική περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος και Aναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της Συγκλήτου.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης της ΑΒΣΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων στο University of Bath του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παράλληλα ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου είναι Certified Internal Control Auditor - USA, και Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας με αντικείμενο Λογιστικές - Φορολογικές - Οικονομολογικές και Ελεγκτικές Πραγματογνωμοσύνες. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε και οικονομικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέλαβε και εκπόνησε ειδικές γνωμοδοτήσεις σε δικαστήρια για εμπορικές και φορολογικές υποθέσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί και ως άρθρα. Έχει αναπτύξει σημαντικό συγγραφικό έργο και είναι ο επιβλέπων στη μετάφραση του βιβλίου του διακεκριμένου Καθηγητή Λογιστικής Horgeen Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Έχει γράψει πάνω από 150 άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια και έχει πάνω από 200 citation. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στην λογιστική επιστήμη καθώς και σε επιτροπές αξιολόγησης και πρόσληψης τόσο διοικητικού όσο και ερευνητικού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά, όπως: Journal of Financial Management and Analysis, International Business Review, Journal of European Research Studies, κ.ά. Επίσης, αρκετές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών, όπως στο: International Scientific and Practical Conference: Financial Stabilization and Economic Growth, European Accounting Association Congress, European Applied Business Research Conference, International Conference on Economic Growth and Competitiveness in Europe: Trends and Prospects, International Business and Economics Research Conference, κ.ά. Είναι επίσης μέλος αρκετών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων στο χώρο της λογιστικής, όπως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Bath Alumni Society της Αγγλίας και ιδρυτικό Μέλος της HFAA (Ελληνική Εταιρία Χρηματοοικονομικών Επιστημόνων Ελλάδος).

Μετά την ως άνω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
  5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος
  6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
  7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.
  8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της EPSILON NET AEκατά τη συνεδρίαση της 11/10/2023 αποφάσισε την εκλογή του κ. Δημήτρη Γκίνογλου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθέριου Καραμπίνα για θητεία που λήγει την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.


Τέλος ανασυγκρότησε την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

1. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής,

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής.

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Διαβάστε περισσότερα