Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου – Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

ΗEPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την από 11/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ο κ. Δημήτριος Γκίνογλουτου Εμμανουήλ ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Ο κ. Γκίνογλου,ο οποίος έχει εκλεγεί και ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET AE, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και επιπλέον διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της, την 11/10/2023 ανασυγκροτήθηκε, ως ακολούθως:

  1. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
  2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος και
  3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος.

Δείτε επίσης

Όμιλος EPSILON NET: το Epsilon Smart, η πληρέστερη και πιο αξιόπιστη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για μικρές επιχειρήσεις, έφτασε στην Κύπρο!

Στόχος του Epsilon Smart Cyprus είναι να αποτελέσει την πλέον ολοκληρωμένη Web εφαρμογή της κυπριακής αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: Σημαντική αύξηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2023 | +30% στον Κύκλο Εργασιών

Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: Σημαντική αύξηση μεγεθών στο εννεάμηνο του 2023 +30% στον Κύκλο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου για την Απόκτηση Κλάδου Retail & Fuel από Epsilon SingularLogic

Δελτίο Τύπου για την Απόκτηση Κλάδου Retail & Fuel από Epsilon SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα