Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2024

Η Εταιρία EPSILON ΝΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2024:

• Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024
Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 2023

• Πέμπτη 18 Απριλίου 2024:
Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2023

• Πέμπτη 25 Απριλίου 2024:
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

• Τρίτη 28 Μαΐου 2024:
Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2024

• Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024:
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

• Τρίτη 16 Ιουλίου 2024:
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος

• Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024:
Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)

• Τρίτη 23 Ιουλίου 2024:
Ημερομηνία καταβολής μερίσματος

• Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024:
Ανακοίνωση Οικονομικής έκθεσης 1ου Εξαμήνου 2024

• Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024:
Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2024

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (
www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)

Δείτε επίσης

Ανακοίνωση για Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 στις 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος EPSILON NET: Σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών για το 2023, + 24% στον Κύκλο Εργασιών

Όμιλος EPSILON NET: Σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών για το 2023, + 24% στον Κύκλο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα