ΟΜΙΛΟΣ EPSILON NET: Απόκτηση των εφαρμογών λογισμικού ERP ERMIS & HR MaSter από τη LAVISOFT

O Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε από τις εταιρίες του Ομίλου και θυγατρικές της EPSILON NET AE, Epsilon SingularLogic & EPSILON HR, η απόκτηση των εφαρμογών ERP ERMIS και HR MaSter από την εταιρία LAVISOFT A.E.

Πιο συγκεκριμένα, η Epsilon SingularLogic απέκτησε την οικογένεια εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού με την ονομασία «ERP ERMIS» καθώς και όλα τα σχετικά υποσυστήματα (modules) που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος έναντι τιμήματος 400.000 Ευρώ, ενώ η EPSILON HR απέκτησε την οικογένεια εφαρμογών μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με την ονομασία «HR MaSter» έναντι τιμήματος 800.000 Ευρώ.

Η οικογένεια εφαρμογών «ERP ERMIS» υποστηρίζει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων με βιομηχανική & εμπορική δραστηριότητα και αποτελεί ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων που επιτρέπει:

  • τη διαχείριση της παραγωγής
  • την στρατηγική διαχείριση & διοίκηση της φυσικής ροής των προϊόντων
  • την ακριβή καταγραφή της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας
  • τη διαδικασία επικοινωνίας με τους πελάτες
  • τη διαχείριση Συμβολαίων τεχνικής κάλυψης πελατών

Η οικογένεια εφαρμογών «HR MaSter» υποστηρίζει την ολοκληρωμένη λειτουργία των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού σε σημαντικό αριθμό βιομηχανιών, εμπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων του χρηματοοικονομικού τομέα & του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και οργανισμών του δημόσιου τομέα. Αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων για την παρακολούθηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την παρακολούθηση της ωρομέτρησης και των βαρδιών, όπως και για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση τεχνολογικών & επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των χρηματοοικονομικών μεγεθών του. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης της ΕPSILON NET παραμένει η παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους του Ομίλου, ως ο μεγαλύτερος φορέας Business Software & Technology Solutions στην Ελλάδα.

Δείτε επίσης

O Όμιλος EPSILON NET ενισχύει τo στελεχιακό του δυναμικό με τους Βασιλική Στούμπου, Ναταλία Συμεωνίδου, Νικόλαο Τσιργέλη και Χρήστο Χρυσοστομίδη.

O Όμιλος EPSILON NET ενισχύει τo στελεχιακό του δυναμικό με τους Βασιλική Στούμπου, Ναταλία Συμεωνίδου, Νικόλαο Τσιργέλη και Χρήστο Χρυσοστομίδη.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος EPSILON NET: Ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της Ελλάδας, διακρίνεται για 10η συνεχή χρονιά στα Best Workplaces Hellas!

O Όμιλος EPSILON NET αναδείχθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα!

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON HOSPITALITY | 4 Σημαντικές Διακρίσεις στα Tourism Awards 2024

Η EPSILON HOSPITALITY ξεχώρισε στη βραδιά απονομής των Tourism Awards 2024 αποσπώντας 4 σημαντικές διακρίσεις.

Διαβάστε περισσότερα