Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Η Epsilon Net δίπλα σε εσάς και την επιχείρηση σας για την συμμετοχή στα  προγράμματα “ΕΣΠΑ 2014-2020”. Τα προγράμματα αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πλεονεκτήματα

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν είναι και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Επιλέξιμος προϋπολογισμός:  από 15.000€ - μέχρι 200.000€
Έναρξη / Λήξη  υποβολής: 07.04.2016 έως και  τις 08.07.2016
Το ύψος της δαπάνης για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Συνοπτικό ή το Αναλυτικό πρόγραμμα.
Επωφεληθείτε από προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργασία με το εγκυρότερο δίκτυο συμβούλων κάνοντας κλικ παραπάνω στο "Μάθε Περισσότερα"