Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων

Η Epsilon Net δίπλα σε εσάς και την επιχείρηση σας για την συμμετοχή στα  προγράμματα “ΕΣΠΑ 2014-2020”. Τα προγράμματα αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες και απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.