Διαχείριση Γεωργικών Φαρμάκων

Το module του PYLON προσφέρει προσφέρει σε γεωπόνους και εμπόρους μια ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη διαχείριση - πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων