Επιταγή Κατάρτισης - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιστημόνων

Η Εpsilon Net, πιστοποιημένο Kέντρο Διά Βίου Μάθησης, προσφέρει όλα τα εγκεκριμένα αντικείμενα κατάρτισης για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (Λογιστές / Οικονομολόγους, Δικηγόρους, Ιατρούς, Μηχανικούς / Aρχιτέκτονες, Εκπαιδευτικούς, Ερευνητές).

Ελαχιστοποιήστε κάθε γραφειοκρατική διαδικασία διαμέσου συνεργασίας με τους συμβούλους της Epsilon Net που συνεργάζεστε σήμερα.